Business Healers Oy tarjoaa koulutusta, työnohjausta ja konsultointia yrityksille ja organisaatioille.

Kursseista saamaamme palautetta:

”Erilaista kuin kokemani koulutukset / valmennukset.”

”Koulutusilmapiiri antoi erittäin myönteisen kuvan ja kouluttajien luoma ilmapiiri vapautti puhumaan yrityksen sisäisistä asioista avoimemmin. Kiitos paljon!”

”Kouluttajien ammattitaito toimi jokaisella sektorilla.”

”Paras yrityskoulutus, jossa olen työurani aikana ollut.”

Jos haluat tarkempaa tietoa saamastamme palautteesta ja
referensseistämme, ota yhteyttä.